Sediu Principal

Suceava,România

}

Lun - Sâm 9.00 - 18.00

Duminica INCHIS

Sunați acum

+40 764 714 444

Politica de Confidențialitate

I. Informaţii generale
The confidentiality of your personal data is one of the main concerns of PG CARGO, as a data controller. This document has the role of informing you about the processing of your personal data, in the context of using the website https://platinumgatecargo.com/

II. Categories of personal data processed
II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, proprietarul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, datele despre modul în care utilizați site-ul, de exemplu dvs. comportament/preferințe/obiceiuri în cadrul proprietarului site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod rezultat din utilizarea dvs. a Site-ului.

Dacă utilizați contul dvs. de Facebook sau Google pentru a vă crea contul de utilizator pe Site, proprietarul site-ului web va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume de utilizator, adresa de e-mail.

Dacă alegeți să vă creați un cont de utilizator numai înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, vi se va cere adresa dvs. de e-mail pe baza căreia va fi creat automat un cont. Dacă nu finalizați comanda, adresa de e-mail și alte date furnizate nu vor fi stocate de proprietarul site-ului, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, proprietarul site-ului web va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea contact / întrebări / reclamații. , în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, proprietarul site-ului vă prelucrează datele personale după cum urmează:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și proprietarul site-ului, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră despre starea comenzii, organizarea returului produselor comandate etc.
Justificare: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și proprietarul site-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate duce la imposibilitatea desfășurării unor relații contractuale între dumneavoastră și proprietarul site-ului.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin proprietarului site-ului web în contextul serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie de impozitare și arhivare.
Justificare: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară în baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul de a furniza date poate duce la incapacitatea proprietarului site-ului de a-și respecta obligațiile legale și, prin urmare, în incapacitatea de a vă furniza servicii prin intermediul Site-ului.

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloacele de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de proprietarul site-ului, prin intermediul Site-ului.
Motivație: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să îl furnizați.

Vă puteți da consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop bifând căsuța corespunzătoare în momentul creării contului, sau după crearea contului, în secțiunea Informații Contul Meu. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail/sms care conține comunicări comerciale. În plus, vă puteți dezabona accesând secțiunea Informații despre contul meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a oferi consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

în vederea efectuării diverselor analize, rapoarte privind funcționarea Site-ului, crearea de profiluri de preferințe ale consumatorilor, în principal în scopul îmbunătățirii experienței oferite pe Site.
Motivație: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se bazează pe interesul legitim al proprietarului site-ului de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, proprietarul site-ului web prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloacele de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de proprietarul site-ului, prin intermediul Site-ului.
Motivație: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să îl furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând căsuța corespunzătoare din formularul de abonare la newsletter-ul disponibil pe Site. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail/sms care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a oferi consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

pentru a rezolva plângeri, nemulțumiri și pentru a monitoriza traficul și pentru a vă îmbunătăți experiența pe Site.

Justificare: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază interesul legitim al proprietarului site-ului de a asigura buna funcționare a Site-ului, precum și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

IV. Perioada de timp în care procesăm datele dumneavoastră
În principiu, proprietarul site-ului web va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe toată durata relației contractuale și ulterior în conformitate cu obligațiile legale care revin proprietarului site-ului (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care perioada de păstrare a fost prevăzută). potrivit legii este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite).

Dacă sunteți client și exercitați opțiunea de a vă șterge contul de utilizator făcând clic pe butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, proprietarul site-ului web va interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent cu privire la produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite astfel de e-mailuri și/sau mesaje text. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că ștergerea contului dumneavoastră nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate sau dacă doriți ca datele dumneavoastră să fie șterse, vă puteți exercita drepturile prevăzute la punctul VII de mai jos. comanda activă, cererea de ștergere a contului poate fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, proprietarul site-ului web va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrarea efectuată de proprietarul site-ului web pe baza consimțământului exprimat de dumneavoastră înainte de a-l retrage.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În scopul prelucrării, proprietarul site-ului web poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terți sau entități care sprijină proprietarul site-ului web în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (ex. firme de curierat, furnizori de servicii IT), sau autorităților publice centrale/locale. , în următoarele cazuri exemplificative enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru acordarea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării acestora la diferite campanii promoționale organizate de proprietarul site-ului prin intermediul Site-ului;
pentru a menține, personaliza și îmbunătăți Site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
pentru efectuarea de analize, testare și cercetare a datelor, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea funcțiilor de securitate și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor personale
Datele personale furnizate proprietarului site-ului pot fi transferate în afara României, dar numai în țări din Uniunea Europeană.

Vii Drepturile de care vă bucurați
În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, vă bucurați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de proprietarul site-ului, așa cum este descris în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea de la proprietarul site-ului web cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modul în care sunt prelucrate datele, scopul în care se efectuează prelucrarea, destinatarii sau categorii de destinatari ai datelor etc.;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către proprietarul site-ului web a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune un efort disproporționat.
dreptul de a șterge datele, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
– nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– dacă consimțământul este retras și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

– dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care prevalează;

– dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației naționale sub controlul operatorului.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, proprietarul site-ului web să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea în scopuri statistice;

dreptul de a restricționa prelucrarea în măsura în care:
– persoana contestă acuratețea datelor, pe o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită acestora să constate, să exercite sau să apere un drept în instanță;

– persoana vizată s-a opus prelucrării (alta decât marketingul direct), pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor și anume (i) dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către proprietarul site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul de opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin depunerea unei cereri conform indicațiilor de mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate, ca datele care o privesc să fie prelucrate în interesul legitim al proprietarului site-ului sau în interesul public, cu excepția cazului în care proprietarul site-ului poate demonstra că are legitimitate și motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o privesc să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice privind persoana vizată sau -a măsură semnificativă;
dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care se consideră necesar.

Acest site web folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt utilizate aceste fișiere, vă rugăm să vizitați pagina cu politica cookie.

Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de email: office@platinumgatecargo.com